Pirmas Kartas su Studente

pagal | 2021/09/09

Nekaltybe praradau besimokydamas pirmame kurse. Viskas įvyko ilgojo savaitgalio metu – taip sutapo, jog Vasario 16-oji buvo penktadienį, todėl aš, kaip ir dauguma studentų, nusprendžiau grįžti į tėviškę. Tuo metu su draugu Jonu nuomojomės vieno kambario butą. Grįžęs iš paskaitų pradėjau krautis daiktus. Juos besikraunant kilo mintis pažaisti on-line pokerį. „Bus pinigų savaitgaliui“ : skaičiuodamas potencialų laimėjimą pamąsčiau aš. Taip nutiko, kad jau pirmojo lošimo metu mano virtualioje rankoje atsidūrė 2 tūzai, todėl nusprendžiau eiti va-bank ir pastačiau visus kortelėje buvusius pinigus. Deja, fortūna nuo manęs nusisuko – pralaimėjau, todėl buvau priverstas savaitgalį praleisti bute. Staiga į kambarį grįžo mano kambariokas Jonas ir paskubomis pradėjo krautis būtiniausius daiktus.– Juk sakei, kad savaitgalį liksi čia, – tariau jam.

– Turiu grįžti namo… – nervingai tarė jis ir paskubomis išėjo.

Atėjo vakaras, po įtemptos studijų savaitės nusprendžiau eiti miegoti anksčiau. Staiga išgirdau, kaip atsidarė mano buto durys.  „Gal grįžo Jonas“ – pamąsčiau aš, prisiminęs, kad pamiršau užrakinti buto duris. Staiga išgirdau, kaip drabužiai nukrito ant grindų,  prieblandoje išvydau gracinga nuogos moters siluetą. Mačiau, kaip tas siluetas artėja link mano lovos ir atsigula šalia. Nors ir labai norėjau paklausti „kas tu, po velnių, esi ir ką čia darai“, supratau, jog taip mano seksualinė kelionė baigsis nė neprasidėjusi. Staiga pajaučiau, kaip jos ranka slysta mano pilvu žemyn, kol, galiausiai, nepažįstamoji pradėjo žaisti su mano daikčiuku.

– Jis atrodo didesnis nei anksčiau – kiek nustebusi tarė nepažįstamoji.

Pajaučiau jos švelnias lūpas, liečiančias mano varpą. Tuo metu jaučiau nenusakomą jausmą! Supratau, kad atėjo laikas parodyti, jog esu vyras, todėl sugriebiau ją, paguldžiau ant nugaros ir įėjau į ją. Nepažįstamosios aimanos tarsi muzika nuskambėjo per mūsų tuščią viengungių lizdelį. Galiausiai pajutau, kad tuoj baigsiu, todėl suskubau ištraukti ir, tęsdamas veiksmą ranka, baigiau merginai ant krutinės. Ši atsistojo, nuėjo link savo numesto rankinuko ir kažką pasiėmusi po akimirkos grįžo. Tai buvo drėgnos servetėlės – jomis mergina nusivalė krutinę. Mes užmigome. 7 ryto pradėjo skambėti žadintuvas (pamiršau jį išjungti).– Jonai, juk šiandien laisvadienis, – tarė nepažįstamoji – leisk man pamiegoti.

Aš nustėrau. Supratau, kad toji mergina – nauja Jono simpatija, apie kuria jis pasakojo pastarąsias dvi savaites.

– Aš ne Jonas, – kiek sumišęs atsakiau.

Mergina staiga atsisuko ir pamačiusi mane, staiga šoko iš lovos ir pradėjo rinkti savo daiktus.

– Kur skubi? Gal pakartokime tai, ką darėme naktį? – tariau aš.

– Gal tu pamišai? Aš maniau, kad tu Jonas. Jis sakė, kad lauks manęs bute! – piktai atsakė nepažįstamoji.

Matydamas, kad galiu užvaldyti situaciją, tariau jai:

– Jeigu dabar to nepadarysime, viską papasakosiu Jonui.

Mergina, nors ir stabdoma moralinių dvejonių, sutiko.

Gabrielę (vėliau sužinojau, kad toks merginos vardas) šantažuoju iki šiol – Jonui išvykus mes vis dar mylimės bute.